Henrik

Mitt namn är Henrik Svensson. Till vardags jobbar jag med utveckling av IT-system där jag helst ägnar mig åt mängdoperationer mot databaser uttryckta i SQL.

Jag har sedan lång tid tillbaka intresserat mig för filosofiska frågeställningar, och har bland annat läst både idéhistoria och religion på universitet. Jag växte upp som pingstvän, men är idag ateist. Detta har inneburit att jag bär med mig erfarenheter som förhoppningsvis har lett till en större förståelse för både religiösa såväl som icke-religiösa synsätt. Förutom det fascineras jag av möjligheterna och begränsningarna som omfattas av logiken.

Jag är även en anhängare av den vetenskapliga skepticismen. Jag upphör aldrig att förvånas över hur fel vi människor tänker, och ser gärna att kritiskt tänkande tas på mycket större allvar i samhället än vad som görs idag.

Twittrar under namnet @hsvensson.

Annonser