You are currently browsing the monthly archive for januari 2009.

Som 19-åring skrev jag min första, och hittills enda, publicerade debattartikel. Den publicerades i tidningen Dagen. Rubriksättningen (som jag i och för sig inte valde själv) blev ”Teorier blir sanning i skolans undervisning”. Jag argumenterade där för att skolan inte var objektiv på grund av att man inte presenterade evolutionsteorin som en teori (bland andra), utan som vedertagen fakta. På den tiden kallade jag mig kreationist. Jag anser visserligen även idag att skolan inte är objektiv, men på helt andra (filosofiska) grunder än de jag då framförde i artikeln (objektivitet kan man visserligen sträva efter, men att en institution skall kunna uppnå objektivitet är något helt annat).

Jag tyckte då, liksom nu, att antagandet att evolutionsteorin i allt väsentligt skulle vara korrekt är svårförenligt med en kristen livsåskådning. Den uppfattningen har också spelat en viss roll i min dekonvertering till ateismen. Min självbild har påverkats av detta. Jag anser mig numera vara en autonom organism, väl lämpad för överlevnad och reproduktion. Och där slutar det.

Detta medför att livet saknar en övergripande mening. Det finns inga universella ”bör”, allt som finns är ett konstant ”vara”. Jag bär visserligen på en hel uppsättning föreställningar om vad som är moraliskt förkastligt och vad som är moraliskt föredömligt, men jag har ingen som helst grund att hänvisa till i mina moraliska omdömen förutom mina egna tankar och känslor (som till stor del förstås är en produkt av min omgivning och historia). Detta bekymrar mig inte nämnvärt, eftersom mina uppfattningar i moraliska frågor inte är mindre starka för att jag inte kan hänvisa till en helig bok eller dylikt. Istället är det en fördel att inte vara begränsad av givna föreställningar som inte får eller kan förkastas. Det är också en frihet från att behöva göra det goda för att det påbjuds av ett gudomligt direktiv, eller för att minska känslan av skuld och skam inför en högre makt. Det är en frihet att helt enkelt kunna välja det goda för att det är det goda. Med detta synsätt finns inga måsten, bara en oöverskådlig mängd av möjligheter.

Annonser

Twitter – Tweets från @hsvensson

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Annonser